Δήμος Τρικκαίων

Παιχνίδια, πολιτισμός και μάθηση στα ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων

24 Μαρτίου 2023

Με παιχνίδι και δράσεις σχετικές με τον πολιτισμό, συνεχίζονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων. Εμφαση δίνεται στην αξιοποίηση εργαλείων μάθησης, που ενισχύουν τις γνώσεις των παιδιών μέσα από παιχνίδι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η διαπολιτισμική μάθηση (intercultural education) και η βιωματική στρατηγική διδασκαλίας με την μορφή εργαστηρίων, π[ου αξιοποιήθηκαν σε πρόσφατες δραστηριότητες. Μία από αυτές ήταν η γνώση στοιχείων ιρλανδικού πολιτισμού, καθώς με αφορμή τη Saint Patrick`s Day, τα παιδιά ντύθηκαν στα πράσινα, φόρεσαν τριφύλλια και διασκέδασαν σε δράσεις βασισμένες στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Με το μαθητοκεντρικό σύστημα στα ΚΔΑΠ, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ξεχωριστή εμπειρία δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά των ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΦΡΟΥΡΙΟ, ΟΜΟΝΟΙΑ.

Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων γίνεται από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς και ειδικό εξοπλισμό σε κάθε τμήμα.

Από το γραφείο Τύπου