Δήμος Τρικκαίων

Πανεπιστημιακή παρέμβαση για τον νέο ακαδημαϊκό σχεδιασμό στη Θεσσαλία

22 Φεβρουαρίου 2018
 Του Δημητρίου Ελ. Σούλα, Τακτικού Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ Του Δημητρίου Ελ. Σούλα, Τακτικού Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ: Τα Τρίκαλα αδικούνται κατάφορα από τη νέα κατανομή των πανεπιστημιακών σχολών και τμημάτων του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μετά την τελευταία συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας(ΠΘ), που πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2018 στον Βόλο αλλά και τις ανησυχίες που εξέφρασε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτριος Παπαστεργίου σχετικά με τα τεκταινόμενα στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Θεσσαλία που αφορούν στη συνένωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το ΤΕΙ Θεσσαλίας, φαίνεται ότι ο Νομός Τρικάλων αδικείται κατάφορα και για μία ακόμη φορά βρίσκεται εκτός νυμφώνος. Το κονκλάβιο του Βόλου για μία ακόμη φορά «θαυματούργησε». Οι προτάσεις του προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί ο νέος Χάρτης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Θεσσαλία με τα 14 νέα Τμήματα (καλά διαβάζετε 14 νέα Τμήματα) που θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20120, οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι τα Τρίκαλα μένουν με ένα Τμήμα αυτό του ΤΕΦΑΑ και ότι τα δύο Τμήματα του ΤΕΙ που λειτουργούν στην πόλη μας καταργούνται.

Τα 14 νέα Τμήματα που ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2018 και τίθενται σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2019 -20120 (σε παρένθεση αναφέρεται η πόλη που θα λειτουργήσει το κάθε Τμήμα) είναι τα εξής:
Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών ( ΒΟΛΟΣ)
Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (ΒΟΛΟΣ)
Τμήμα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Τραπεζικής (ΛΑΡΙΣΑ) Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΛΑΡΙΣΑ)
Τμήμα Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Τεχνολογιών (ΛΑΡΙΣΑ) Τμήμα Δημόσιας Υγείας (ΛΑΡΙΣΑ)
Τμήμα Νοσηλευτικής (ΛΑΡΙΣΑ)
Τμήμα Επιστημών Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΛΑΡΙΣΑ)
Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (ΛΑΡΙΣΑ)
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) Τμήμα Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Βιοοικονομίας (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΛΑΜΙΑ)
Τμήμα Φυσικής (ΛΑΜΙΑ)
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών (ΛΑΜΙΑ)

Από τα 14αυτά νέα τμήματα, τα παρακάτω 4 δεν έχουν μέλη ΔΕΠ και θα στελεχωθούν εξ αρχής με κάποια από τα 100 νέα μέλη ΔΕΠ (100 νέες θέσεις) που θα διατεθούν για τα 4 νέα τμήματα. Αυτά είναι:
Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΒΟΛΟΣ)
Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας ( ΒΟΛΟΣ)
Τμήμα Δημόσιας Υγείας (ΛΑΡΙΣΑ)
Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (ΛΑΡΙΣΑ)

Η νέα ανακατανομή των Σχολών, των Τμημάτων και των Ερευνητικών Ινστιτούτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς που θα λειτουργήσουν στις 5 πόλεις στις φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα (1).

Πίνακας 1.

 

Τα στοιχεία του πίνακα παρουσιάζουν τις Σχολές, τον Αρ. των Τμημάτων και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα ανά πόλη.

ΠΟΛΗ ΣΧΟΛΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΝ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
ΒΟΛΟΣ 3 14 5
ΛΑΡΙΣΑ 2 9 2
ΛΑΜΙΑ 1 5 1
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 3 1
ΤΡΙΚΑΛΑ 1 1 1

 

Αυτή είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται μέχρι τώρα.
Όμως η συζήτηση για τη συγχώνευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ξεκίνησε εδώ και αρκετό καιρό. Το ΤΕΦΑΑ προκειμένου να πάρει μέρος στη συζήτηση και να εκφράσει την άποψή του σχετικά με τις σημαντικότατες αυτές αλλαγές που θα επέφερε στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Θεσσαλία, έστειλε στον Πρύτανη του ΠΘ κ. Γ. Πετράκο έγγραφο στο οποίο μεταξύ των άλλων του επισημαίνονται τα εξής: «…ως γνωστόν, το 40% των μελών του ΠΘ με την μεγαλύτερη διεθνή αναγνωρισιμότητα προέρχονται από το ΤΕΦΑΑ ενώ δύο από τα μόλις τρία μέλη του ΠΘ τα οποία συγκαταλέγονται στους 100 πρώτους Έλληνες επιστήμονες ανήκουν επίσης στο ΤΕΦΑΑ».
Και καταλήγει το έγγραφο:
«Λόγω του μονοτμηματικού χαρακτήρα της, η Σχολή στην οποία ανήκει το ΤΕΦΑΑ είναι ευάλωτη σε απρόσμενες αναταράξεις στον χώρο της Παιδείας. Προκειμένου λοιπόν, αφενός, να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες δυσάρεστων μελλοντικών εξελίξεων και, αφετέρου, να διατηρηθούν τα ποιοτικά στοιχεία του ΤΕΦΑΑ, προτείνεται η δημιουργία ΣΧΟΛΗΣ δύο ή τριών Τμημάτων με τη βοήθεια των Τμημάτων ΤΕΙ Διατροφής & Διαιτολογίας (Καρδίτσας) και Φυσικοθεραπείας (Λαμίας). Πιθανοί τίτλοι της νέας Σχολής θα μπορούσαν να είναι: Σχολή Διατροφής, Κινησιολογίας & Φυσικοθεραπείας (ΣΔΚΦ), ή Σχολή Επιστημών Διατροφής, Φυσικής Αγωγής & Φυσικοθεραπείας (ΣΕΔΦΑΦ), ή Σχολή Επιστημών Διατροφής, Άσκησης & Φυσικοθεραπείας (ΣΕΔΑΦ).»
Ένα τέτοιο σενάριο είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τις διεθνείς ακαδημαϊκές πρακτικές. Δυστυχώς όμως για εμάς όπως διαπιστώνεται και από τα στοιχεία του πίνακα 2, τα οποία είναι η πρόταση του ΠΘ αγνοεί το τεκμηριωμένο αίτημα του ΤΕΦΑΑ για την συνύπαρξη των 3 πιο πάνω Τμημάτων για τη συγκρότηση της νέας Σχολής ο Πρύτανης του ΠΘ πρότεινε την ένταξη αυτών των Τμημάτων στην Ιατρική Σχολή.

Με βάση και τα πιο πάνω στοιχεία φαίνεται με τον πιο εύγλωττο τρόπο η «συμπάθεια» που τρέφει προς το ΤΕΦΑΑ ο κ. Πρύτανης του ΠΘ. Αισθήματα και θέσεις που εκδηλώθηκαν και εκδηλώνονται πιο έντονα και πιο καθαρά τον τελευταίο καιρό. Με βάση την πρόταση την οποία κατέθεσε ο κ. Πρύτανης στο Υπουργείο Παιδείας προς υλοποίησή της για την ανάπτυξη του ΠΘ δείχνει την έλλειψη σεβασμού στην ακαδημαϊκή πορεία και ιδιαίτερα τη διεθνή του ΤΕΦΑΑ της πόλης μας και γενικότερα για τα Τρίκαλα. Κύριε Πρύτανη, είναι κοινός τόπος ότι το Τμήμα αποτελεί κόσμημα για το Πανεπιστήμιό μας, δημιουργώντας ένα πραγματικό Ακαδημαϊκό Θαύμα για τα τόσα πολλά που πέτυχε σε σχετικό σύντομο χρονικό διάστημα (κοινός τόπος της ημεδαπής και αλλοδαπής Ακαδημαϊκής Κοινότητας).

Φαίνεται ότι εσείς επιδεκτικά και για τους δικούς σας λόγους το ξεχνάτε. Δυστυχώς κύριε Πρύτανη αναπολούμε τις μέρες όπου Πρυτάνεις του ΠΘ ήταν οι κ. Κώστας Μπαγιάτης, στη συνέχεια ο Κώστας Γουργουλιάνης και ο Γιάννης Μεσσήνης. Αυτοί οι άνθρωποι έβλεπαν από διαφορετική σκοπιά την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μας. Προσέγγιζαν τα ζητήματα με καθαρή επιστημονική σκέψη και ένοιωθαν υπερήφανοι για τις Ακαδημαϊκές Επιτυχίες όλων του Τμημάτων του ΠΘ.
Να σας θυμίσουμε τι είχε πει για το ΤΕΦΑΑ σε μια αποστροφή του λόγου του ο πρώην Πρύτανης Κώστας Γουργουλιάνης (προέρχεται από την Ιατρική): « ….θα ήμουν ο ευτυχέστερος Πρύτανης της Ελλάδος εάν όλα το Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρουσίαζαν την ποιότητα και την ποσότητα του έργου του ΤΕΦΑΑ».
Φαίνεται ότι αυτή η φιλοσοφία επί των ημερών σας δεν υπάρχει. Από τις ενέργειές σας διαπιστώνεται ότι εμφορείστε από μια πρωτόγνωρη τοπικιστική αντίληψη για την ανάπτυξη του ΠΘ.
Ξεχνάτε κ. Πρύτανη ότι το Πανεπιστήμιο είναι ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.
Μας γυρνάτε πολλά χρόνια πίσω για να μας θυμίσετε, τις τοπικιστικές διαφορές μεταξύ των θεσσαλικών πόλεων. Ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε πια στο 2018.Μπορεί να είστε Βολιώτης αλλά αυτό ουδόλως θα πρέπει να επηρεάζει τις ακαδημαϊκές σας αποφάσεις.
Κλείνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε με ιδιαίτερη ανησυχία πώς ο κ. Πετράκος ένας άνθρωπος με ιδιαίτερες ικανότητες και προπαντός με μεγάλη εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού έκανε τέτοιο λάθος.