Δήμος Τρικκαίων

Πανεπιστημιακή "σφραγίδα" στην προστασία του αστικού πρασίνου

26 Αυγούστου 2016
Με πανεπιστημιακή «σφραγίδα» η άμεση η κινητοποίηση του Δήμου Τρικκαίων για το θέμα του πρασίνου στην πόλη των Τρικάλων και στα χωριά. Τρεις ημέρες μετά τη θεομηνία

και την εκρίζωση πλατάνου στην κεντρική πλατεία και άλλων δέντρων περιφερειακά, αναλήφθηκε δράση. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου συναντήθηκε με τον πρόεδρο του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, τρικαλινό στην καταγωγή, Δρ. Θεοχάρη Ζάγκα.
Η συνάντηση ήταν αποτέλεσμα επαφής που έγινε προ 15μερου και συνέπεσε με τα συμβάντα της πρόσφατης θεομηνίας. Η συζήτηση, επομένως – παρόντος και του αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος κ. Χρήστου Γούλα – περιστράφηκε αρχικώς σε ζητήματα προστασίας των δέντρων. Σε δεύτερο επίπεδο, συζητήθηκε η έναρξη συνεργασίας Δήμου και τμήματος Δασολογίας, για θέματα που σχετίζονται με το αστικό πράσινο. Κυρίως, αυτό θα εκφραστεί με τη διοργάνωση σεμιναρίου για τους υπαλλήλους του Δήμου, σε θέματα διαχείρισης της κατάστασης όλων των δέντρων και ορθών τρόπων για τα ζητήματα του αστικού πρασίνου. Συγκεκριμένα, δίνεται βαρύτητα στην ανάδειξη των υπαρχόντων περιοχών αστικού πρασίνου, όπως για παράδειγμα σε Φρούριο και Ληθαίο ποταμό, αλλά και περιαστικού, όπως για παράδειγμα η ανάδειξη του αλσυλλίου του Βαλτινού. Φυσικά θα ενταχθεί στο πλαίσιο συνεργασίας και η πυροπροστασία και η γενικότερη προστασία των δέντ4ων σε όλον τον Δήμο.
Τα ειδικά θέματα θα συζητηθούν σε επόμενη συνάντηση, καθώς βασικός στόχος του Δήμου Τρικκαίων ήταν και παραμένει η ενίσχυση των τρόπων προστασίας του αστικού πρασίνου.

Από το γραφείο Τύπου