Δήμος Τρικκαίων

Παπαστεργίου: Πέντε σημεία για την Αυτοδιοίκηση

13 Μαΐου 2016
Πέντε σημεία θέτει επί τάπητος ο Δήμαρχος Τρικκαίων για τα θέματα της Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο της συνάντησης (την Τετάρτη στην Αθήνα) και της συμφωνίας για συνεργασία ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ (δηλαδή των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας), ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου έθεσε ουσιαστικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, στη τοποθέτησή του επεσήμανε ότι επιβάλλονται:
1. Εξορθολογισμός αρμοδιοτήτων
«Δεν είναι δυνατόν», άλλοι δρόμοι να συντηρούνται από την περιφέρεια, άλλοι από τους Δήμους, τόνισε ο κ. Παπαστεργίου. Το σαφές αυτό παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό της σύγχυσης και επικάλυψης αρμοδιοτήτων. Οπότε, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, είναι επιτακτική ανάγκη η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας που σε παρόμοια ζητήματα, θα ιεραρχήσει τα προβλήματα και θα προτείνει συγκεκριμένες λύσεις.
2. Σχέσεις ισότητας
Ο Περιφερειάρχης είναι ο συνεργάτης των Δημάρχων. Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, η ισότητα κυριαρχεί σε αυτή τη συνεργασία.
3. Κοινός Στρατηγικός Σχεδιασμός
Η συνεργασία των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης  οφείλει να υπεισέλθει στην ουσία. Δηλαδή, στην ολοκληρωμένη, κοινή στρατηγική σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης δράσεων.
4. Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Με ένα ακόμη παράδειγμα, αυτό της ξαφνικής απόκτησης αυξημένων αρμοδιοτήτων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για θέματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε το πρόβλημα της ανυπαρξίας ουσιαστικού πλαισίου. Και τόνισε ότι, με βάση το νομοσχέδιο – «σκούπα» που ετοιμάζει η κυβέρνηση, θα πρέπει α ξεκαθαριστεί πλήρως το τοπίο. Και υπενθύμισε: Πώς μπορεί να έχει ξεκάθαρη άποψη ένας υπάλληλος σε μια Διοίκηση, για τοποθέτηση ενός ΣΤΟΠ σε κάποιο χωριό ενός απομακρυσμένου Δήμου; Και αυτή η διαδικασία να καθυστερεί και λόγω φόρτου;
5. Ειλικρινείς σχέσεις
Κάθε βαθμός Αυτοδιοίκησης έχει ξεκάθαρες αρμοδιότητες, τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, αλλά με σχέσεις συνεργασίας. Αν συνεχίσουν να υφίστανται διαφορές, τότε αυτές δεν θα ωφελούν τους πολίτες. Αντιθέτως, μόνος «κερδισμένος» από τον διαχωρισμό θα είναι η κεντρική εξουσία.
Αυτές οι θέσεις του κ. Παπαστεργίου, που συζητήθηκαν την κοινή συνεδρίαση, αποτυπώνουν και το πλαίσιο συνεργασίας που συμφωνήθηκε ανάμεσα στους επικεφαλής των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας.
Στη βάση του διαλόγου των δύο πλευρών, περιέχονται τα παρακάτω προτεινόμενα Πεδία Συνεργασίας:

  1. Νέος Ενιαίος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  2. Ευρωπαϊκά συλλογικά όργανα
  3. Συνεργασία των Επιτροπών ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ
  4. Προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος
  5. Διαβαθμιδική Συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014–2020
  6. Ενθάρρυνση της συνεργασίας Περιφερειών και Δήμων

 

Από το γραφείο Τύπου