Δήμος Τρικκαίων

Παπαστεργίου: Δεν θα αφήσουμε να χαθεί η ευκαιρία να αλλάξουμε τους Δήμους μας

7 Αυγούστου 2020

Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 6 Αυγούστου με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, οι Πρόεδροι των Επιτροπών και υπηρεσιακά στελέχη της ΚΕΔΕ.
Αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης ήταν η οργάνωση και ο καταμερισμός των εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν ως τα μέσα Αυγούστου, προκειμένου να διαμορφωθούν οι προτάσεις της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού όσον αφορά τα έργα και τις παρεμβάσεις που θα προταθούν στην Κυβέρνηση, για να χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος συμμετέχει στις Επιτροπές που έχουν συσταθεί με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδίου, που θα θέτει ως στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, ύψους 32 δις ευρώ, που έχουν διατεθεί στην Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.
Το εθνικό αυτό σχέδιο θα στηριχθεί στις προτάσεις της Έκθεσης Πισσαρίδη, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και στα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπισθούν.


Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου, «είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πως η Κυβέρνηση αναγνωρίζει έμπρακτα το σημαντικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει η Αυτοδιοίκηση στο άμεσο μέλλον, όσον αφορά την εθνική προσπάθεια για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας, την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιακής διακυβέρνησης, την προσέλκυση νέων επενδύσεων με κινητοποίηση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».
Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την Αυτοδιοίκηση, την οποία οφείλει να εκμεταλλευθεί .
Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε να δημιουργηθούν άμεσα ομάδες εργασίας στις οποίες θα συμμετέχουν το Προεδρείο της ΚΕΔΕ, οι Πρόεδροι και αυτοδιοικητικά στελέχη των Επιτροπών καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της ΚΕΔΕ, με βάση τους πέντε θεματικούς άξονες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ήδη από την Κυβέρνηση, ώστε να διαμορφωθούν και να κατατεθούν έγκαιρα οι προτάσεις, που θα αφορούν ώριμα έργα, που θα είναι έτοιμα να υποβληθούν προς έγκριση ως τις αρχές του 2021 και να συμβασιοποιηθούν ως το 2022.
Οι προτάσεις θα αφορούν πέντε θεματικούς άξονες
1. την ψηφιοποίηση της οικονομίας
2. την πράσινη ανάπτυξη
3. τις υποδομές
4. την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή
5. την απλοποίηση των διαδικασιών και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης τέθηκαν τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν τα έργα που θα προταθούν (να συμβάλλουν, ανάμεσα στα άλλα, στην μακροχρόνια ανάπτυξη της χώρας, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη μεταρρύθμιση του κράτους, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοïού, να προωθούν την πράσινη ανάπτυξη και την ψηφιοποίηση της οικονομίας, καθώς και το όφελος που θα προκύψει να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το κόστος που απαιτείται να καταβληθεί).
Από όσους συμμετείχαν στη τηλεδιάσκεψη επισημάνθηκε ότι η πρόκληση είναι μεγάλη και το έργο που καλούνται να επιτελέσουν σε λίγες ημέρες οι Επιτροπές και τα στελέχη της ΚΕΔΕ είναι και δύσκολο και σύνθετο.
Όμως εκφράστηκε η βεβαιότητα ότι όλοι θα ανταποκριθούν με συνέπεια κι ευθύνη και σε αυτή την περίπτωση, αναδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο που μπορεί να επιτελέσει η ΚΕΔΕ και η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, στη διαμόρφωση του εθνικού σχεδίου για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.