Δήμος Τρικκαίων

Παράταση για τις αιτήσεις εμπορίου σε θρησκευτικές πανηγύρεις

7 Ιουνίου 2018
Μέχρι Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018

 

 

Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή  Ιουνίου  2018 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις 241/2018 & 242/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι αιτήσεις ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο

Τμήμα εμπορίου του Δήμου, Γαριβάλδη 8 (Πνευματικό Κέντρο).

Η σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους συμμετέχοντες ,έντυπο της οποίας χορηγείται από την υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Κατεχόμενη Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.38 του Νόμου 4497/2017 .

β. Βεβαίωση συμμετοχής άρθρου 38 παρ. 3 του Νόμου 4497/2017 .

γ. Δημοτική Ενημερότητα.

δ. Πιστοποιητικό υγείας ,εφόσον απαιτείται.

Κάθε πωλητής δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ταυτόχρονα σε περισσότερα του ενός πανηγύρια που συμπίπτουν ημερολογιακά μεταξύ τους.

 

 

Από το γραφείο Τύπου