Δήμος Τρικκαίων

Παράταση για το ειδικό εφάπαξ βοήθημα επανασύνδεσης ρεύματος

9 Οκτωβρίου 2018
Στο Κέντρο Κοινότητας Δ. Τρικκαίων πληροφορίες για το σχετικό βοήθημα

 

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που δικαιούνται του ειδικού βοηθήματος, μετά τη διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω οφειλών. Το ειδικό εφάπαξ βοήθημα απευθύνεται σε καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Το βοήθημα θα δοθεί σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, που τους έχει διακοπεί η παροχή.
Για να πάρουν το επίδομα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.02.2018 ΚΥΑ.
Για την υποβολή σχετικής αίτησης, οι προς εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει:
1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία παράτασης  της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις 21.09.2018.
2. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.

Όσον αφορά την επανασύνδεση ρεύματος επισημαίνονται τα εξής:

– Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου.

– Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.

– Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

– Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων, στην οδό Ομήρου. 6 στο κτήριο του Α΄ ΚΑΠΗ. Η επικοινωνία γίνεται στους τηλεφωνικούς αριθμούς τηλέφωνο 24310-36900 Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:30 έως 13:30.

 

Από το γραφείο Τύπου