Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΠΑράταση στις αιτήσεις για τη Δομή Ενισχυτικής Διδασκαλίας

31 Ιούλιος 2017
Από τον Δήμο Τρικκαίων και τον Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης Τρικάλων γίνεται γνωστό ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Κοινωνική Δομή Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Η πρώτη προθεσμία έληξε στις 31 Ιουλίου 2017 και πλέον παρατείνεται μέχρι και τις 14 Αυγούστου 2017. Για το σχολικό έτος 2017-2018 θα φοιτήσουν συνολικά τριάντα μαθητές Λυκείου, στα φροντιστήρια των μελών του Συλλόγου. Continue Reading ΠΑράταση στις αιτήσεις για τη Δομή Ενισχυτικής Διδασκαλίας

 

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων και μέσω αυτού στο Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης. Δικαίωμα αίτησης έχουν οικογένειες με εισόδημα έως 14.000 ευρώ. Το όριο εισοδήματος δεν ισχύει για μαθητές των οποίων και οι δυο γονείς έχουν κάρτα ανεργίας, όπως επίσης και για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών ή για παιδιά με φυσική απουσία γονέων.
Συνημμένα με την αίτηση υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων και μέσω αυτού στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης:

  1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση τα δύο τελευταία έτη.
  3. Κάρτα ανεργίας γονέων.
  4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας.
  5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του παιδιού στην Κοινωνική Δομή Ενισχυτική Διδασκαλίας.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  7. Αποδεικτικό ενοικίου, εάν υφίσταται.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά εφ’ όσον κριθούν απαραίτητα.
Η επιλογή των μαθητών στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας θα γίνει από  την Οργανωτική Επιτροπή της Κοινωνικής Δομής Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας που θα προκύψει μετά από την αξιολόγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του Δήμου και τη διαθεσιμότητα που θα υπάρχει στα φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας από την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του Δήμου, όπου κριθεί απαραίτητο.
Η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας, όπου κριθεί απαραίτητο κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης, μπορεί να ζητήσει ή να αναζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά.
Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο του Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης επί της οδού Γαριβάλδη 8 στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων, έως 14 Αυγούστου 2017 και θα υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Τρικκαίων μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

Από το γραφείο Τύπου