Δήμος Τρικκαίων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ –ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

17 Μαρτίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

195837 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

196202 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ

196286 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

196515 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΓΡΕΛΙΑΣ