Δήμος Τρικκαίων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 3

17 Φεβρουαρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

1_TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_s

2_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_s

3_TIMΟΛΟΓΙΟ_s

4.ΕΣΥ_ΑΣΤΙΚΕΣ _ΤΕΛΙΚΟ_signed

5_ΣΑΥ_s 6_ΦΑΥ_s

espd-request-v2 (3)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ _SIGNED

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___160223 signed

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ