Δήμος Τρικκαίων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ: ΥΠΟΕΡΓΟ 4

1 Φεβρουαρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

1_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_SIGNED

2_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_s

3_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_10_2022_s

4.ΕΣΥ-signed
5_ΣΑΥ_s
6_ΦΑΥ _s
7.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_SIGNED
EEEΣ _signed
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΡΟΥΓΚΑΙΝΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΙΤΡΙΛΑΚΗ
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___010223 sign
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑ