Δήμος Τρικκαίων

Παρέμβαση ουσίας στο 33ο Νηπιαγωγείο

26 Μαΐου 2017
Λύθηκε χρόνιο πρόβλημα υγρασίας στο 33ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων.

Ο Δήμος Τρικκαίων διά της Σχολικής Επιτροπής έκανε τις απαραίτητες εργασίες θερμοπρόσοψης στο κτήριο, με μόνωση και ειδικά στεγανωτικά, αφού το διδακτήριο αντιμετώπιζε προβλήματα. Επίσης, υο 33ο Νηπιαγωγείο (τέως Νηπιαγωγείο Κουτσομυλίων) βάφτηκε εξωτερικώς, δίνοντας και νέα εικόνα για τα νήπια που φοιτούν σε αυτό. Ο Δήμος Τρικκαίων δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις σχολικές εγκαταστάσεις, φροντίζοντας να γίνονται συνεχείς βελτιώσεις και αναμορφώσεις, όπου αυτές ζητούνται και απαιτούνται.

Από το γραφείο Τύπου