Δήμος Τρικκαίων

Παροχή παιδιατρικών υπηρεσιών σε δομές του Δήμου 2023-2024

18 Οκτωβρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

1_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_αντί ποινικού μητρώου

2_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_οριζόντιος αποκλεισμός 45282_

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α1_ENΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α2_ENΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α3_ENΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 2023-2024