Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παροχή στοιχείων για τους στρατολογικούς πίνακες

2 Φεβρουαρίου 2016
Για την κατάρτιση των Στρατολογικών Πινάκων Κλάσεως 2021 όσοι γεννήθηκαν το έτος 2000 και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Τρικκαίων... Continue Reading Παροχή στοιχείων για τους στρατολογικούς πίνακες

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για  την κατάρτιση των Στρατολογικών Πινάκων Κλάσεως 2021 όσοι γεννήθηκαν το έτος 2000 και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Τρικκαίων, να περάσουν από το  Δημαρχείο (Γραφείο Μητρώων Αρρένων) οι ίδιοι η συγγενικό τους πρόσωπο το αργότερο μέχρι  10/3/2016 για να δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία προς αποφυγή κυρώσεων.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ