Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Υλοποίησης και δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Urbact ΙΙΙ-Urb Inclusion

2 Αυγούστου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων, συμμετέχει στο Δίκτυο URB INCLUSION, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III, θα υλοποιήσει το ευρωπαϊκό έργο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας νέες λύσεις εφαρμογής για τη μείωση της φτώχειας στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές». Continue Reading Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Υλοποίησης και δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Urbact ΙΙΙ-Urb Inclusion
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: tsitsika@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 2/8/2018
Αριθ. Πρωτ.: 28301

7.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2.Texniki_Ekthesi_Simvoulos_v 01

3.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_URBACT