Δήμος Τρικκαίων

Πέντε νέα απορριμματοφόρα αγοράζει ο Δήμος Τρικκαίων

16 Φεβρουαρίου 2021

 

Πέντε νέα απορριμματοφόρα αγοράζει ο Δήμος Τρικκαίων. Ο εκσυγχρονισμός του «στόλου» των οχημάτων για τα απορρίμματα θα γίνει με:
– τρία (3) απορριμματοφόρα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων,
– ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12 κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων
– ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας, χωρητικότητας 8 κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων.
Η ενίσχυση του υπάρχοντος στόλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας ενισχύει ταυτοχρόνως και βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 837.000 € με ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και ίδιους πόρους.
Το έργο ονομάζεται «Προμήθεια απορριμματοφόρων Δήμου Τρικκαίων» και θα υλοποιηθεί μέσω ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων.
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων αγοράζει και 13 νέα μηχανήματα (επίσης μέσω του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και με δικά του χρήματα). Αυτά είναι:
– Γεωργικοί ελκυστήρες (Τρακτέρ) 80ΗΡ: 2
– Γεωργικοί ελκυστήρες (Τρακτέρ) 55ΗΡ: 1
– Μικρό φορτηγό όχημα τύπου «Pick-up» 4×4: 3
– Πλατφόρμες – καρότσες ανατρεπόμενες ρυμουλκούμενες: 2
– Απορροφητήρες φύλλων: 2
– Υδραυλικός Βραχίονας με καταστροφέα και κεφαλή κλαδέματος: 1
– Υδραυλικός Βραχίονας με καταστροφέα παρελκόμενος: 1
– Σκαπτική καδένα για διάνοιξη αυλακιών: 1
Ετσι, ανανεώνεται ένα τμήμα των οχημάτων που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών και σε θέματα πολιτικής προστασίας, στοχεύοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

Από το γραφείο Τύπου