Δήμος Τρικκαίων

Πέντε θέσεις για εποχιακά προϊόντα

23 Μαΐου 2016
Τους χώρους που προορίζονται για την πώληση εποχιακών προϊόντων (καρπούζια – πεπόνια - αχλάδια και λοιπά) προκηρύσσει ο Δήμος Τρικκαίων. Οι θέσεις, καθώς και το τίμημά τους, είναι:
  1. Για τη θέση επί της οδού Κατσιμήδου έμπροσθεν δημοτικού γηπέδου (μετά τα ταμεία), 250 ευρώ.
  2. Για τη θέση παραπλεύρως του γηπέδου Μπάρας επί των οδών Μακεδονίας & Π. Καστρακίδου, 250 ευρώ.
  3. Για τη  θέση επί της οδού Μυροφύλλου έναντι 2ου ΚΑΠΗ , 250 ευρώ.
  4. Για τη  θέση επί της πλατείας Βουβής, 250 ευρώ.
  5. Για τη θέση παραπλεύρως του πάρκου Ματσόπουλου 400 ευρώ

Η διάρκεια κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων ορίζεται για ένα τετράμηνο και η καταβολή των τελών θα γίνει εφάπαξ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι, άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου – παραγωγική. Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στη διαδικασία πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο γραφείο τμήματος Εμπορίου του Δήμου από 24 -05-2016 μέχρι και 2 Ιουνίου 2016. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο άδειας: Υπαίθριου  πλανόδιου εμπορίου –παραγωγική.
  2. Δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε. 2016 για τα παραγόμενα φρούτα εποχής.
  3. Δημοτική ενημερότητα.
  4. Ασφαλιστικός φορέας  ΟΓΑ.

 

Από το γραφείο Τύπου