Δήμος Τρικκαίων

"Περί της ονομασίας των οδών της πόλεως Τρικάλων"

9 Δεκεμβρίου 2016
Ποιος γνωρίζει που ήταν η οδός Όλγας; Ποιος γνωρίζει ποια είναι η πλατεία Γεωργίου Α’; Πως νομίζετε ότι μας βρίσκουν οι ταχυδρομικοί, οι ταξιτζήδες, οι ντελιβεράδες; Περπατάτε στους δρόμους, στις πλατείες και τα πεζοδρόμια της πόλης, πίνετε καφέ, δίνετε τα ραντεβουδάκια σας.

Αλήθεια, αναρωτηθήκατε ποτέ, πώς και πότε πήραν την ονομασία τους, αλλά και ποια είναι η ιστορία των κεντρικών δρόμων των Τρικάλων;

Ο Δήμος Τρικκαίων λοιπόν, μετά την καταστροφή όλων των αρχείων του από την πυρκαγιά που αποτέφρωσε το Δημαρχείο τον Νοέμβριο του 1959, θέλησε να πάρει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα εμπεριέχονται «άπαντα τα στοιχεία περί της ονομασίας των οδών της πόλης, τόσον εκείνων δια τας οποίας έχουν εκδοθεί αποφάσεις, αι οποίοι δεν υπάρχουν σήμερον, όσον και εκείναι αι οποίαι το πρώτον θα ονομασθούν».

ΕΡΕΥΝΑ – ΚΕΙΜΕΝΑ: Σωτήρης Μπακοβασίλης

«Δηλαδή βάσει των συγκεντρωθέντων στοιχείων να ληφθή μία νέα απόφασις του Δημοτικού Συμβουλίου συμπληρούσα, τροποποιούσα και κωδικοποιούσα εις εν ενιαίον κείμενον, τρόπον τινά,  τας αποφάσεις περί της ονομασίας των οδών βάσει των οποίων να γίνει το μητρώων των οδών της πόλεως και να εκτυπωθή έγχρωμος χάρτης των οδών της πόλεως κατά το πρότυπον άλλων μεγάλων πόλεων και δη του εξωτερικού».

Στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ι. Μάτης, ανακοίνωσε ότι «από έτους είχε καταρτισθή μία επιτροπή δια την ονομασίαν των ανωνύμων οδών και την μετονομασίαν ορισμένων φερουσών ονόματα άνευ σημασίας ή κακόηχα. Τελευταίως ησχολήθημεν επί του θέματος τούτου μετά του συνταξιούχου δημοδιδασκάλου Λεωνίδα Μπαντόλα και ετοιμάσθη μία αξιέπαινος εργασία ήτις ετέθη υπ’ όψιν και της καταρτησθείσας εκ δημοτικών συμβούλων επιτροπής…»

Να πούμε πως την εποχή εκείνη στα Τρίκαλα ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού εκείνοι που γνώριζαν τους δρόμους ονομαστικά, πέρα από δυο-τρεις κεντρικούς δρόμους. Οι περισσότεροι τρικαλινοί γνώριζαν τους ιδιοκτήτες των οικιών παρά τον δρόμο. Θυμάμαι πως όταν ρωτούσε κάποιος ξένος που βρίσκεται η τάδε οδός, η απάντηση ήταν: Σε ποιον θες να πάς και από κει και πέρα όλα ήταν εύκολα για να τον καθοδηγήσεις!

(Κάντε δεξί κλικ για νέα καρτέλα και μεγέθυνση)