Δήμος Τρικκαίων

Περί του Φρουρίου…

22 Δεκεμβρίου 2020

Ό,τι βλέπω και ακούω

Τουριστική παράλειψις: To γκαρσόνι του Φρουρίου

Ο δημοτικός υπάλληλος λύνει το αίνιγμα: Πέρα απ’ την κουζίνα του δημοτικού περιπτέρου

Τον Απρίλιο του 1965 ο Θύμιος Λώλης στα «Τρικαλινά Νέα» και στη στήλη του «Ό,τι βλέπω και ακούω» έγραψε κείμενο σχετικά με κάποιο γκαρσόνι στο Φρούριο και για την… καταγωγή του Φρουρίου με αποτέλεσμα να υπάρξει απάντηση από δικηγόρο επ’ αυτού. Τέλος το 1958 κείμενο σχετικό με καταστροφές επί του Φρουρίου.

Ένα καλό γκαρσόνι διακρίνεται για την ταχύτητά του στην εκτέλεση των παραγγελιών. Ακόμα για την ευγένεια προς τους πελάτες και γιατί όχι για τα «κομπλιμέντα» του. Και στην… τουριστική εποχή μας για την ικανότητά του να προσελκύει και να συνεννοείται με τους ξένους.

Έτσι κανένα λόγο δεν έχω να πω πως δεν είναι καλό το γκαρσόνι του δημοτικού περιπτέρου του Φρουρίου μας, που αποφάσισε προχθές μεσημέρι να σχηματίσει τον αριθμό τηλεφώνου του Δημαρχείου;

—Εμπρός, Δημαρχία εκεί;

— Ναι, ποιος είναι;

— Δεν μου λέτε σας παρακαλώ ποιος έκτισε το Φρούριο;

Ο δημοτικός υπάλληλος που είχε σηκώσει το ακουστικό αφού ξεροκατάπιε την πρώτη έκπληξη, βρήκε την δύναμη να συνεχίσει:

— Καλά ποιος είναι εκεί που μας κάνει τέτοιες ερωτήσεις;

— Το γκαρσόνι του Φρουρίου.

—Και τι δουλειά έχεις εσύ με την ιστορία του Φρουρίου;

— Μωρέ εμένα δεν μου καίγεται καρφί, αλλά μούρθανε κάτι ξένοι που θέλουν σώνει και καλά να μάθουνε ποιος έχτισε το Φρούριο. Και δεν ξέρω τι να τους πω.

— Καλά περίμενε δυο λεπτά…

Ο υπάλληλος έψαξε στα συρτάρια του, βρήκε κάτι δακτυλογραφημένα χαρτιά, τα ξεφύλλισε γρήγορα κι’ έδωσε τη λύση στο… αίνιγμα του γκαρσονιού.

— Το Φρούριο είναι Ενετικό. Έτσι θα πεις στους τουρίστας το έχτισαν οι Ενετοί…

***

Το γκαρσόνι του Φρουρίου δεν έχουμε λόγο να πούμε πως δεν είναι καλό. Ξέρει να σερβίρει γρήγορα, να πιάνει πολλά πιάτα μαζί στόνα χέρι, να είναι ευγενικός στους πελάτες. Ίσως να ξέρει και λίγα «σπασμένα» αγγλικά χρήσιμα για την εξυπηρέτηση των ξένων. Δεν ξέρει όμως ποιοι έκαναν τον κόπο να χτίσουν αυτόν τον τεράστιο όγκο, στην καρδιά του οποίου του έλαχε να σερβίρει ποτά και φαγητά. Κι’ ακόμα δεν φαντάστηκε πως οι ξένοι —αυτά τα ιδιότυπα όντα με τις κρεμασμένες φωτογραφικές μηχανές— θα ενδιαφέρονταν να μάθουν απ’ αυτόν κάτι παραπάνω απ’ το περιεχόμενο της κουζίνας και του μπουφέ του τουριστικού περιπτέρου.

Πως όμως να φαντασθεί κάτι τέτοιο το καλό γκαρσόνι, όταν οι περί τον τουρισμό ασχολούμενοι δεν φαντάστηκαν πως κάτι πρέπει να υπάρχει στο τουριστικό περίπτερο του Φρουρίου που να ενημερώνει τους επισκέπτες και για το ιστορικό ενδιαφέρον του Φρουρίου; Ίσως αυτό το δακτυλογραφημένο χαρτί του δημοτικού υπαλλήλου… Έστω κι’ αυτό.

Λ.


ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Περί το Φρούριον

Βυζαντινόν και όχι Ενετικόν

Ο συμπολίτης μας συνταξιούχος δικηγόρος κ. Άλέξ. Καραγιάννης μας απέστειλε την κατωτέρω επιστολή.

Κύριε Διευθυντά,

Προς αποκατάσταση της αληθείας παρακαλώ να καταχωρήσετε εις τα «Τρικαλινά Νέα» τα κάτωθι:

Εις το χθεσινό φύλλο της εγκρίτου σας εφημερίδος εγράφη ότι κατά πληροφορία του Γραφείου του Δήμου Τρικκαίων εδηλώθη εις ξένους τουρίστας ότι το Φρούριο της πόλεως μας είναι ενετικό. Ουδέν αναληθέστερρο τούτου και είναι ανιστόρητος ο δώσας την εσφαλμένη αυτήν πληροφορία, διότι ουδέποτε πάτησε πόδι η Ενετική Δημοκρατία εις την Δυτική Θεσσαλία. Οι Ενετοί μόνον παραλίους θέσεις της Ελλάδος είχον καταλάβει προς διευκόλυνση και ασφάλεια του διά θαλάσσης διεξαγομένου την εποχή εκείνη εμπορίου των και όχι και χερσαίας μεσογειακάς τοποθεσίας.

Το Φρούριο των Τρικάλων είναι Βυζαντινόν και ίσως Ιουστινιάνειο. Ο Ιουστινιανός ο Μέγας, αυτοκράτωρ του ΣΤ’ αιώνος, διά να εξασφαλίσει το εσωτερικόν του τεραστίου κράτους του από τας επιδρομάς των Σλάβων, οι οποίοι από του πέμπτου αιώνος είχον αρχίσει τας επιδρομάς των κατά των ευρωπαϊκών επαρχιών του Βυζαντινού Κράτους, έκτισε πλείστα εις διαφόρους επικαίρους θέσεις φρούρια προς άμυναν. Μεταξύ αυτών κατά πάσαν πιθανότητα είναι και το ιδικόν μας Φρούριον.

Αυτό το Φρούριον με την πάροδο του χρόνου και μετά τας διαφόρους μεταβολάς που υπέστη το Βυζαντινόν Κράτος, παρημελήθη και κατέρρευσε και μόνον στοιχεία τινά των θεμελίων διακρινόμενα και σήμερον εις την Δυτική πλευρά εύρον οι τελευταίοι κατακτηταί της Ελλάδος —οι Τούρκοι— οι οποίοι μετά την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως και μάλιστα πολύ βραδύτερον, όταν το πυροβολικό εγένετο το βαρύ όπλο των στρατών, επισκεύασαν επί τη βάσει των παλαιών θεμελίων και το σημερινό Φρούριον, όπως είναι κτίσμα τουρκικό, διότι έχει μερικές βάσεις και θέσεις πυροβόλων.

ΑΛΕΞ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Σημείωσις: Εις το σημείωμα περί φρουρίου μετεφέρθη υπό του Λ. πιστώς η στιχομυθία γκαρσονιού και υπαλλήλου του Δήμου, εν γνώσει της ιστορικής αναλήθειας. Σκοπός του σημειώματος ήταν να τονισθεί η έλλειψη οιασδήποτε πηγής για την ενημέρωση των τουριστών που επισκέπτονται το Φρούριον.


Οι μεγάλες καταστροφές στο Φρούριο επιβάλλουν την ταχεία λήψη μέτρων υπό του Δήμου και των άλλων υπηρεσιών

Ογκόλιθοι ρίπτονται από τα τείχη υπό μικρών χάριν παιδιάς — Δενδρύλλια έχουν καταστραφεί – Αυτοκίνητα σταθμεύουν — Και όλα αυτά εις την Ακρόπολιν του Ασκληπιού!!

Η πόλις μας κοσμείται από το γραφικό Φρούριο και όσοι ξένοι την επισκέπτονται Ανέρχονται εις αυτό διά να το θαυμάζουν. Ευρίσκεται όμως το Φρούριο σήμερον εις την κατάσταση εκείνην, που πρέπει να ικανοποιεί Δημοτική Αρχή και συμπολίτες και να μη εξοργίζει τους επισκεπτόμενους αυτό; Δυστυχώς όχι, και ιδού διά ποιους λόγους.

Το πρώτον τμήμα του Φρουρίου εγκαταλείφθηκε τελείως υπό της Δημοτικής Αρχής. Τα ανερχόμενα εις αυτό μικρά παιδιά έχουν καταστρέψει τα τείχη με το να ρίπτουν τους λίθους κάτω χάριν παιδιάς και χωρίς να εμποδίζονται από κανέναν.

Άπειρα δενδρύλλια έχουν καταστραφεί από την πτώση των λίθων και ο προ της εισόδου χώρος είναι γεμάτος από τοιούτους με αποτέλεσμα όχι μόνον να εμποδίζεται η άνοδος, αλλά και να κινδυνεύουν οι ανερχόμενοι.

Ο προ της εισόδου και εντός του Φρουρίου χώρος γέμισε ακαθαρσιών και όσοι επισκέπτονται τούτον και βλέπουν όλα αυτά δικαίως μας ελεεινολογούν διά την… φροντίδα και ενδιαφέρον μας διά τους τουριστικούς χώρους.

Από το τείχος της εισόδου πολλοί και μεγάλοι λίθοι έπεσαν και ευρίσκονται προ της εισόδου, από απροσεξία οδηγού αυτοκινήτου, ήδη δε απειλείται κατάρρευση και των υπολοίπων.

Εις τον προ της εισόδου χώρο κάθε νύκτα σταθμεύουν αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να έχουν καταστρέψει πολλά δενδρύλλια.

Και η καταστροφή συνεχίζεται, διότι ουδέν μέτρον λαμβάνεται, αλλά ούτε ενδιαφέρον μέχρι σήμερον έχει εκδηλωθεί, παρ’ όλον ότι ο αρμόδιος υπάλληλος ανέφερε την σημαντική αυτή καταστροφή στο Δήμο, ούτος δε εις άλλες αρμόδιας υπηρεσίες.

Θα ηδύναντο όμως πολλές καταστροφές να προληφθούν εις τα τείχη από την ρίψη των λίθων απ’ τα παιδιά, εάν ο μονίμως στρατιώτης σκοπός εκεί πλησίον, τα απεμάκρυνε, διότι είναι ο μόνος, που τακτικά βλέπει τις κακές των ενέργειες εις βάρος του Φρουρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω επιβάλλεται στην Δημοτική Αρχή να λάβει μέτρα τόσο για να σταματήσουν οι ζημιές στο Φρούριο όσο και για την γενικότερη αξιοποίηση αυτού. Δεν μπορούμε να μιλούμε περί αποκαλύψεως του Ασκληπιείου, όταν οι μικροί αφήνονται ασύδοτοι και καθημερινώς γκρεμίζουν τα τείχη της Ακροπόλεως της Τρίκκης. Δεν μπορούμε να μιλούμε περί τοπικών εορτών στο Φρούριο, όταν τούτο ευρίσκεται εις αυτήν την κατάσταση. Δεν δικαιολογείται στάθμευση αυτοκίνητων στο προ της εισόδου χώρο, δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχει εν ισχύει αστυνομική διάταξη απαγορεύουσα την οπουδήποτε στάθμευση και διανυκτέρευση.

Ο Δήμος έκτος των άλλων μέτρων, που υποχρεούται να λάβει διά την αξιοποίηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση του Φρουρίου, πρέπει να τοποθετήσει και φύλακα. Διαφορετικά Φρούριο δεν θα υπάρξει διότι η καταστροφή καθημερινώς συνεχίζεται.

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης