Δήμος Τρικκαίων

Περιφράσσονται εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΤ

28 Ιουλίου 2017
Σε προφύλαξη των εγκαταστάσεων ύδρευσης προχωρά η ΔΕΥΑΤ.

Με το έργο «Περιφράξεις Αντλ/σιων, Δεξαμενών και Υδατοπύργων», γίνεται περίφραξη εγκαταστάσεων ύδρευσης  (αντλιοστάσια και δεξαμενές συμπεριλαμβανομένων των υδατοπύργων) της ΔΕΥΑΤ στην πόλη και στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Τρικκαίων. Το συνολικό μήκος της περίφραξης υπολογίζεται σε 600 μέτρα περίπου και το ελεύθερο ύψος θα είναι 1,70m. Προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρία ΑΘ. ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με μέσο ποσοστό έκπτωσης 57,57% στο έργο που είχε προϋπολογισμό 50.000€ χωρίς ΦΠΑ.

Από το γραφείο Τύπου