Δήμος Τρικκαίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν ΑΓ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

22 Νοεμβρίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
3.Τεχνική περιγραφή_signed
4.Προϋπολογισμός_signed
5.Τιμολόγιο_signed
6.ΕΣΥ_signed
7.ΣΑΥ_signed
8.ΦΑΥ_signed
EEEΣ_FINAL _SIGNED
espd-request-v2 (1)
ΑΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Οικονομική_προσφορά_Έργου _signed