Δήμος Τρικκαίων

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

6 Μαΐου 2016
O Δήμος Τρικκαίων πραγματοποιεί ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το Υποέργο 3: «Προμήθεια Οπτικοακουστικού και λοιπού εξοπλισμού Μύλου Ματσόπουλου» της Πράξης: «Αποκατάσταση και Μουσειολογική Ανάδειξη του Ιστορικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μύλου Ματσόπουλου». Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Ευθυμίου Παναγιώτα, Κόρδας Βασίλης
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 28/4/2016
Αριθ. Πρωτ.: 21024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ