Δήμος Τρικκαίων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

26 Απριλίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων προβαίνει σε επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας για το δημοτικό ακίνητο στο πάρκο Αη Γιώργη. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Εσόδων
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Τσιορλίδα Βασιλική
Τηλ.: 2431351111
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 25/4/2016
Αριθ. Πρωτ.: 20274

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου εμβαδού 3.091,92 τ.μ. που αποτελεί τμήμα δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 63.669,79 τ.μ. και βρίσκεται στο συνοικισμό Ριζαριού του Δήμου Τρικκαίων(πάρκο Αγίου Γεωργίου), με φανερή προφορική πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 500,00€ μηνιαίως . Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο  Δημαρχείο Τρικάλων, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, στις 04/05/2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11.00  έως 13.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ποσού εξακόσιων ευρώ  (600,00€). Οι λοιποί όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζονται στην αρ.πρωτ. 11450/ 02-03-2016 διακήρυξη.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: κ. Τσιορλίδα Βασιλική & κ. Νταλάση Αικατερίνη,  τηλ. 2431351111, 2431351113.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ