Δήμος Τρικκαίων

Ακρίβου Βασιλική

Τηλ.: 24310 74848