Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αλεξίου Θωμάς

Τηλ.: 2431353524-2431079518
Email: malexiou@trikalacity.gr