Δήμος Τρικκαίων

Αλεξίου Γιαννούλα

Τηλ.: 24310 79550