Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αλεξίου Βασιλική

Τηλ.: 24310 28135
Email: valexiou@trikalacity.gr