Δήμος Τρικκαίων

Αλεξίου Βασιλική

Τηλ.: 24310 28135