Δήμος Τρικκαίων

Αλεξόπουλος Ιωάννης

Τηλ.: 2431076618