Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αναγνωστοπούλου Ευαγγελή

Τηλ.: 2431351225
Email: lana@trikalacity.gr