Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αναστασίου Γεράσιμος

Τηλ.: 2431353556
Fax: 2431353553
Email: ganastasiou@trikalacity.gr