Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αναστασίου Γεράσιμος

Τηλ.: 24313 53 556, 555
Fax: 2431353553
Email: ganastasiou@trikalacity.gr