Δήμος Τρικκαίων

Αντωνιάδης Αθανάσιος

Τηλ.: 2431076611-2