Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αντωνιάδου Βάια

Τηλ.: 2431353506
Email: vanton@trikalacity.gr