Δήμος Τρικκαίων

Αντωνιάδου Βάια

Τηλ.: 2431353506