Δήμος Τρικκαίων

Αντωνίου Ευθύμιος

Τηλ.: 2431076618