Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αντωνοπούλου Ζωή

Τηλ.: 2431077835, 2431351160
Email: zanton@trikalacity.gr