Δήμος Τρικκαίων

Ανυφαντή Δήμητρα

Τηλ.: 2431076611-2431076612