Δήμος Τρικκαίων

Αρδανιώτη Αλεξάνδρα

Τηλ.: 24310 43116