Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αρδανιώτη Αλεξάνδρα

Τηλ.: 24310 43116
Email: aardanioti@trikalacity.gr