Δήμος Τρικκαίων

Αργυρίου Ιωάννης

Τηλ.: 2431076611-2