Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αρτοπούλου Μαργαρίτα

Τηλ.: 2431063232
Email: mart@trikalacity.gr