Δήμος Τρικκαίων

Αρβανίτης Κίμων

Τηλ.: 2431076611