Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αβδελίδης Χρήστος

Τηλ.: 2431351115
Email: xavdel@trikalacity.gr