Δήμος Τρικκαίων

Αβδελίδης Χρήστος

Τηλ.: 2431351115