Δήμος Τρικκαίων

Μπάκος Αθανάσιος

Τηλ.: 2431351122