Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπάκος Αθανάσιος

Τηλ.: 2431351122
Email: abakos@trikalacity.gr