Δήμος Τρικκαίων

Μπάκου Γιαννούλα

Τηλ.: 2431024537