Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπαλαή Ευαγγελία

Τηλ.: 2431063214
Email: ebalai@trikalacity.gr