Δήμος Τρικκαίων

Μπαλαμώτης Βασίλειος

Τηλ.: 2431351556