Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπαλτοπούλου Βικτωρία

23/01/2016
Τηλ.: 2431353519
Email: vmpaltopoulou@trikalacity.gr