Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπαλτοπούλου Βικτωρία

Τηλ.: 2431353519
Email: vmpaltopoulou@trikalacity.gr