Δήμος Τρικκαίων

Μπαλτοπούλου Βικτωρία

Τηλ.: 2431353519