Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπάλτου Μαρία

31/12/2015
Τηλ.: 2431351207
Email: mbaltou@trikalacity.gr