Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπαρούτας Ηλίας

Τηλ.: 2431076611-2431076612
Email: ebaroutas@trikalacity.gr