Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπαρσούκη Θεοδώρα Μαρίνα

Τηλ.: 2431351224
Email: dbar@trikalacity.gr, barsouki_dora@yahoo.gr