Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπαρσούκη Θεοδώρα Μαρίνα

Τηλ.: 2431351174
Email: dbar@trikalacity.gr