Δήμος Τρικκαίων

Μπαρσούκη Θεοδώρα Μαρίνα

Τηλ.: 2431351224