Δήμος Τρικκαίων

Μπαρσούκης Ιωάννης

Τηλ.: 2431076611-12