Δήμος Τρικκαίων

Μπέφας Χρήστος

Τηλ.: 2431076611-12